Fundering


- Sundolitt L-Elementer – entreprenør sparer 2-3 dage

Entreprise: 20 energiklasse 2020 huse, Tidselbjerget, Slagelse

Entreprenør: HJ-Huse v. John Møller Jensen

Leverance: Sundolitt L-Elementer, Sundolitt Climate terrændækisolering

Udførelse: 2017/2018

Pladsformand HJ-Huse, Jens Jørgensen vurderer, at der spares 2-3 dage ved at bruge Sundolitt L-Elementer til etablering af sokkel. HJ-Huse opfører 20 enfamilieshuse iht. energiklasse 2020 ved Tidselbjerget i Slagelse. Husene opbygges på Sundolitt L-Elementer og opføres med facadekassetter afsluttet med facadepuds.

Besparelser og hurtig montage

Pladsformand Jens Jørgensen fortæller, at der er store fordele ved at anvende Sundolitt L-Elementer. Udlægning af sokkel på opstampet sandpude og færdigstøbt terrændæk kan udføres på kun en uge hvorefter, der kan monteres facadekassetter. Det betyder, at huset kan lukkes på 2 uger, og der spares samlet set 2-3 arbejdsdage. Samtidig er det mindre gravearbejde en stor fordel i den danske regnfulde forsommer, hvor fundaments render ofte er fyldt med vand, fortæller Jens Jørgensen.

Sundolitt L-Element – funderingselement til let byggeri

Sundolitt L-Element er en enkel løsning til at mindske fundamentets kuldebro. Med en mulig linjetabsværdi på op til 0,07 W/m2K er løsningen effektiv til et kompliceret ”hjørne” af byggeriet. L-Elementet kan sammen med Sundolitt Climate under terrændæk og en effektiv isoleret ydervæg nå en U-værdi, der er lavere end 0,07 W/m2K, og et linjetab igennem fundamentet på blot 0,07 W/mK eller måske endda mindre. Løsningen gør det muligt, at placere alle betydende laster på samme underlag, og dermed minimere risikoen for differenssætninger. Sundolitt L-Element kan anvendes til byggeri op til 2 etager.

Store fordele for entreprenør og bygherre

Sundolitt’s funderingsløsninger som omfatter L-, U- og F-elementer er alle attraktive løsninger. Med en kortere byggeperiode, mindre betonmængde, ingen tunge løft og en effektiv isolering af såvel terrændæk som sokkel, er der rigtig mange fordele for både entreprenør og bygherre.

Sundolitt isolering udlagt til terrændæk


Fundering

- Sundolitt L-Elementer – entreprenør sparer 2-3 dage

Entreprise: 20 energiklasse 2020 huse, Tidselbjerget, Slagelse

Entreprenør: HJ-Huse v. John Møller Jensen

Leverance: Sundolitt L-Elementer, Sundolitt Climate terrændækisolering

Udførelse: 2017/2018

Pladsformand HJ-Huse, Jens Jørgensen vurderer, at der spares 2-3 dage ved at bruge Sundolitt L-Elementer til etablering af sokkel. HJ-Huse opfører 20 enfamilieshuse iht. energiklasse 2020 ved Tidselbjerget i Slagelse. Husene opbygges på Sundolitt L-Elementer og opføres med facadekassetter afsluttet med facadepuds.

Besparelser og hurtig montage

Pladsformand Jens Jørgensen fortæller, at der er store fordele ved at anvende Sundolitt L-Elementer. Udlægning af sokkel på opstampet sandpude og færdigstøbt terrændæk kan udføres på kun en uge hvorefter, der kan monteres facadekassetter. Det betyder, at huset kan lukkes på 2 uger, og der spares samlet set 2-3 arbejdsdage. Samtidig er det mindre gravearbejde en stor fordel i den danske regnfulde forsommer, hvor fundaments render ofte er fyldt med vand, fortæller Jens Jørgensen.

Sundolitt L-Element – funderingselement til let byggeri

Sundolitt L-Element er en enkel løsning til at mindske fundamentets kuldebro. Med en mulig linjetabsværdi på op til 0,07 W/m2K er løsningen effektiv til et kompliceret ”hjørne” af byggeriet. L-Elementet kan sammen med Sundolitt Climate under terrændæk og en effektiv isoleret ydervæg nå en U-værdi, der er lavere end 0,07 W/m2K, og et linjetab igennem fundamentet på blot 0,07 W/mK eller måske endda mindre. Løsningen gør det muligt, at placere alle betydende laster på samme underlag, og dermed minimere risikoen for differenssætninger. Sundolitt L-Element kan anvendes til byggeri op til 2 etager.

Store fordele for entreprenør og bygherre

Sundolitt’s funderingsløsninger som omfatter L-, U- og F-elementer er alle attraktive løsninger. Med en kortere byggeperiode, mindre betonmængde, ingen tunge løft og en effektiv isolering af såvel terrændæk som sokkel, er der rigtig mange fordele for både entreprenør og bygherre.

Sundolitt isolering udlagt til terrændæk