Nyt stisystem ved Ryparken station

Nyt stisystem ved Ryparken station


- store blokke Sundolitt Letfyld aflaster svage konstruktioner i underliggende jord

Nyt stisystem, der forbinder boldbanerne i Ryparken med de grønne arealer på den anden side af motorvejen, skal blandt andet bæres af lette Sundolitt blokke. Ekspanderet polystyren hedder materialet, som blokkene består af. Firmaet bag blokkene er Sundolitt i Slangerup.

Byggepladsen ved Ryparken Station er i disse dage fyldt med Sundolitts hvide blokke af ekspanderet polystyren. I løbet af de seneste par måneder er der lagt 2.700 m3 hvide blokke ned i jorden, dækket til med græsanlæg for derefter at stå klar som bærende ramper til et stisystem, der løber hen over Helsingørmotorvejen til det grønne område ved Ryparken på den anden side.

Københavns Kommune, der ejer grunden, har ud fra statiske beregninger fra Rambøll, valgt at benytte Sundolitts ekspanderet polystyren. På trods af sit omfang på 2,40 x 1,20 x 0,5 meter vejer blokkene kun ca. 20 kg pr. m3, hvilket giver en vægt på kun 30 kg på en blok.

”Vi har på Nordhavnsvej valgt, at der bygges Sundolitt ind i stiruten for at reducere trykket i forbindelse med opfyldning over Lersøgrøften – det underjordiske afløbsbassin på stedet. Hvis vi kun fyldte op med jord under stiruten, ville jordtrykket blive for stort i forhold til, hvad Lersøgrøften er dimensioneret til. Sundolitt er med til at gøre opfyldningen over Lersøgrøften lettere,” udtaler Søren Aarslew-Jensen, teknik- og projekteringschef på Nordhavnsvejprojektet.

Sundolitts ekspanderet polystyren er tidligere benyttet i anlæggelse af ramper ved afkørsel Greve Syd i 2006 i forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen.

Fakta om ekspanderende polystyren

Ekspanderet polystyren er et hvidt, let opskummende materiale, der fremstilles i blokke på 2,40 x 1,20 x 0,5 meter. Hver blok vejer 20 kg pr. m3, hvilket giver en vægt på 30 kg. Ekspanderende polystyren kan anvendes til bygningsisolering, emballage og som lastkompenserende fyld i vejbyggeri. Det er et ultra letvægts bundsikringsmateriale, som kan benyttes eksempelvis til opbygning af vejdæmninger og støttemurkonstruktioner. Den store trykstyrke og ekstremt lave densitet giver ingeniører mulighed for at konstruere sætningsfrie vejpassager i terrænområder med ringe bæreevne.


Nyt stisystem ved Ryparken station

- store blokke Sundolitt Letfyld aflaster svage konstruktioner i underliggende jord

Nyt stisystem, der forbinder boldbanerne i Ryparken med de grønne arealer på den anden side af motorvejen, skal blandt andet bæres af lette Sundolitt blokke. Ekspanderet polystyren hedder materialet, som blokkene består af. Firmaet bag blokkene er Sundolitt i Slangerup.

Byggepladsen ved Ryparken Station er i disse dage fyldt med Sundolitts hvide blokke af ekspanderet polystyren. I løbet af de seneste par måneder er der lagt 2.700 m3 hvide blokke ned i jorden, dækket til med græsanlæg for derefter at stå klar som bærende ramper til et stisystem, der løber hen over Helsingørmotorvejen til det grønne område ved Ryparken på den anden side.

Københavns Kommune, der ejer grunden, har ud fra statiske beregninger fra Rambøll, valgt at benytte Sundolitts ekspanderet polystyren. På trods af sit omfang på 2,40 x 1,20 x 0,5 meter vejer blokkene kun ca. 20 kg pr. m3, hvilket giver en vægt på kun 30 kg på en blok.

”Vi har på Nordhavnsvej valgt, at der bygges Sundolitt ind i stiruten for at reducere trykket i forbindelse med opfyldning over Lersøgrøften – det underjordiske afløbsbassin på stedet. Hvis vi kun fyldte op med jord under stiruten, ville jordtrykket blive for stort i forhold til, hvad Lersøgrøften er dimensioneret til. Sundolitt er med til at gøre opfyldningen over Lersøgrøften lettere,” udtaler Søren Aarslew-Jensen, teknik- og projekteringschef på Nordhavnsvejprojektet.

Sundolitts ekspanderet polystyren er tidligere benyttet i anlæggelse af ramper ved afkørsel Greve Syd i 2006 i forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen.

Fakta om ekspanderende polystyren

Ekspanderet polystyren er et hvidt, let opskummende materiale, der fremstilles i blokke på 2,40 x 1,20 x 0,5 meter. Hver blok vejer 20 kg pr. m3, hvilket giver en vægt på 30 kg. Ekspanderende polystyren kan anvendes til bygningsisolering, emballage og som lastkompenserende fyld i vejbyggeri. Det er et ultra letvægts bundsikringsmateriale, som kan benyttes eksempelvis til opbygning af vejdæmninger og støttemurkonstruktioner. Den store trykstyrke og ekstremt lave densitet giver ingeniører mulighed for at konstruere sætningsfrie vejpassager i terrænområder med ringe bæreevne.