Gulvvarme - vejledning


- gulvvarme til svømmende trægulve.

Inden gulvvarme til trægulve vælges, bør den aktuelle gulvleverandør tages med på råd. Specielt kan nævnes:

 • Er gulvet egnet til gulvvarme?

 • Er der temperaturgrænser?

 • Forventning til fugtspærreplacering?

Gulvvarmen kan traditionelt lægges i terrændæk eller som alternativ i et lag ovenpå betondækket.

Fordelen ved at lægge gulvvarmen er at der kan opnås en betydelig forbedring i reaktionstiden på opvarmning og afkøling. Kan være en fordel i lavenergibyggeri, hvor temperatursvingninger (solindfald) kan have stor betydning.

Inden udlægning af Sundolitt gulvvarme skal det tilses at underlaget er plant og stabilt, følg anvisninger givet i TRÆfakta nummer 12 (www-traeinfo.dk) eller tilsvarende.Vær opmærksom på at denne planhed og stabilitet følger gulvet helt op til den afsluttende gulvoverflade.

Ved at anvende sporplader med et minimum af spor i fladen opnås den bedste kontakt mellem færdigt trægulv og underlag og derved den optimale bæreflade.

Der skal ved lagskifte (træ og EPS sporplader) indlægges eksempelvis gulvpap for at modvirke friktions- og "klapre-"lyde.

HUSK!

 • Brug kun varmeslanger med iltbarriere.

 • Maksimal kredslængde 100-120 m (ved 20 mm varmeslange) og maksimal kredslængde 80 m (ved 16 mm varmeslange) begge længder vejledende.

 • Spørg aktuel gulvleverandør til råds om maksimale temperaturer, dampspærre, pap, eventuelt behov for yderligere mellemlag (lastfordelingsplade).

 • Varmeslanger bør ikke lægges under skabe og lignende faste installationer.

 • Varmeslanger bør udlægges på tværs af gulvbelægning.

 • Undgå torsionsspændinger i slangen.

 • Rengør rørgange inden udlægning af varmeslange.

 • Beskyt det udlagte gulvvarmesystem i mod unødig byggepladsfærdsel.

 • Afsluttende gulvflade uanset gulvtype (tryksfordelende flade) skal i stryke og stivhed svare til 22 mm gulvspånplade

 

Deling af gukvvarmplader

EPS plader deles nemt. Minimerer spild.

EPS plader udlægges startende med fremløb langs vægge.

Plader langs væg for føringsledning

Planlægning af slangeføring

EPS plader udlægges med den ønskede rørføring.

NB! Undgå varmeslanger under skabe.

 

Aluminium varmefordelingsplader lægges i alle rette sporløb.

Plader i lige løb

Sikring af afstand mellem alu

Aluminium varmefordelingsplader ilægges så de med overlap låser EPS plader sammen. Indbyrdes afstand mellem varmefordelingsplader bør ikke være mindre end 5 mm.

Varmeslanger (ø20mm) "clipses" i aluminium varmefordelingsplader. Husk på at undgå torsionspændinger i slange ved at slangevinde eller slangerulle placeres langt væk fra arbejdsstedet. Sørge for at tekst på slange hele tiden er synlig underudlægning uden at tekst snor sig.

Clips slanger i alu

Med gulv og pap

Husk pap eller tilsvarende mellem trægulv og aluminium til sikring mod "klapre" lyde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gulvvarme - vejledning

- gulvvarme til svømmende trægulve.

Inden gulvvarme til trægulve vælges, bør den aktuelle gulvleverandør tages med på råd. Specielt kan nævnes:

 • Er gulvet egnet til gulvvarme?

 • Er der temperaturgrænser?

 • Forventning til fugtspærreplacering?

Gulvvarmen kan traditionelt lægges i terrændæk eller som alternativ i et lag ovenpå betondækket.

Fordelen ved at lægge gulvvarmen er at der kan opnås en betydelig forbedring i reaktionstiden på opvarmning og afkøling. Kan være en fordel i lavenergibyggeri, hvor temperatursvingninger (solindfald) kan have stor betydning.

Inden udlægning af Sundolitt gulvvarme skal det tilses at underlaget er plant og stabilt, følg anvisninger givet i TRÆfakta nummer 12 (www-traeinfo.dk) eller tilsvarende.Vær opmærksom på at denne planhed og stabilitet følger gulvet helt op til den afsluttende gulvoverflade.

Ved at anvende sporplader med et minimum af spor i fladen opnås den bedste kontakt mellem færdigt trægulv og underlag og derved den optimale bæreflade.

Der skal ved lagskifte (træ og EPS sporplader) indlægges eksempelvis gulvpap for at modvirke friktions- og "klapre-"lyde.

HUSK!

 • Brug kun varmeslanger med iltbarriere.

 • Maksimal kredslængde 100-120 m (ved 20 mm varmeslange) og maksimal kredslængde 80 m (ved 16 mm varmeslange) begge længder vejledende.

 • Spørg aktuel gulvleverandør til råds om maksimale temperaturer, dampspærre, pap, eventuelt behov for yderligere mellemlag (lastfordelingsplade).

 • Varmeslanger bør ikke lægges under skabe og lignende faste installationer.

 • Varmeslanger bør udlægges på tværs af gulvbelægning.

 • Undgå torsionsspændinger i slangen.

 • Rengør rørgange inden udlægning af varmeslange.

 • Beskyt det udlagte gulvvarmesystem i mod unødig byggepladsfærdsel.

 • Afsluttende gulvflade uanset gulvtype (tryksfordelende flade) skal i stryke og stivhed svare til 22 mm gulvspånplade

 

Deling af gukvvarmplader

EPS plader deles nemt. Minimerer spild.

EPS plader udlægges startende med fremløb langs vægge.

Plader langs væg for føringsledning

Planlægning af slangeføring

EPS plader udlægges med den ønskede rørføring.

NB! Undgå varmeslanger under skabe.

 

Aluminium varmefordelingsplader lægges i alle rette sporløb.

Plader i lige løb

Sikring af afstand mellem alu

Aluminium varmefordelingsplader ilægges så de med overlap låser EPS plader sammen. Indbyrdes afstand mellem varmefordelingsplader bør ikke være mindre end 5 mm.

Varmeslanger (ø20mm) "clipses" i aluminium varmefordelingsplader. Husk på at undgå torsionspændinger i slange ved at slangevinde eller slangerulle placeres langt væk fra arbejdsstedet. Sørge for at tekst på slange hele tiden er synlig underudlægning uden at tekst snor sig.

Clips slanger i alu

Med gulv og pap

Husk pap eller tilsvarende mellem trægulv og aluminium til sikring mod "klapre" lyde.