Terrændæk med beton

Terrændæk med beton


- robust løsning til de fleste belastningsopgaver
Terrændæk m

Terrændæk med beton består typisk af følgende lag

  • Gulvbelægning

  • Eventuel fugtspærre

  • Betændæk

  • Isoleringslag/kapillarbrydende lag

  • Plant, stabil og bæredygtigt lag (typisk sand)

Underlag (drænet/udrænet)

Plant, stabilt og bæredygtigt underlag’. Planheden kan have betydning for planhed i det færdige gulv. Stabilitet mod uønsket sætning i gulvet. Bæredygtig for at bære forventet belastning på gulv.
Ved drænet underlag (jordfugtig) anvendes Sundolitt EPS,
Climate og XPS. Ved udrænet underlag (mulighed for vandtryk) anvendes alene Sundolitt XPS.

Kapillarbrydende lag

God byggeskik i Danmark foreskriver at gulve/dæk mod jord skal udføres med et kapillarbrydende på mindst 150 mm, uanset materiale sammensætning.

Sundolitt isolering (uanset kvalitet) er kapillarbrydende og kan derved indgå i det kapillarbrydende lag sammen med andet kapillarbrydende mateiale (til samlet tykkelse 150 mm) eller helt udgøre det kapillarbrydende lag (i tykkelse 150 mm).

Et kapillarbrydende lag kan eksempelvis bestå af 150 mm stenmateriale (kornstørrelse større end 4 mm), 75 mm stenlag + 75 mm Sundolitt, 50 mm stenlag + 100 mm Sundolitt eller 150 mm Sundolitt isolering alene. Fælles for opbygninger er at de alle er mindst 150 mm i tykkelse.

Fugtspærreplaceringer

Som hovedregel skal der udlægges fugtspærre oven på Sundolitt isoleringsplader eller umiddelbart under et fugtfølsomt lag (trægulv, strøer m.v.) Ved gulve med tætte belægninger (linoleum o.lign.) skal gulvleverandørens anvisninger følges nøje.

Specielt ved kombination af gulvvarme og trægulve skal gulvleverandørens anvisninger for fugtspærrens placering følges nøje.

Ved gulve med meget store gulvflader bør fugtspærrens nødvendighed vurderes, fugtspærren kan her have en negativ effekt.

Skillevægge

Skillevægge kan opføres direkte på terrændæk uden selvstændigt fundament, når last og lydforhold vurderes.

Vær opmærksom på at med dagens isoleringstykkelser skal det sikres, at belastning ikke medfører deformationer i underlag der kan skade sætningsfølsomme materialer som teglsten og porebeton. 

Detalje af Skillevæg på terrændæk

Ved større belastninger kan terrændækket forstærkes med T-bjælke som kan etableres i øverste isoleringslag. Lokalt under T-bjælke kan isolering udskiftes til større styrke. Belastning, T-bjælkens bredde, isoleringens styrke og acceptabel deformation afstemmes.

Skillevæg på terrændæk med forstærkningsbjælke

Skillevægge på terrændæk kan tage del i bygningens stabilitet, eftervisning kræves - se her.

Betontykkelse

Betondækket tykkelse sikrer en god trykfordeling. Tykkelsen kan optimeres ved at vurdere tryksfodeling, isoleringens trykstyrke og acceptabel deformation.

Se eventuelt afsnittet Vejledning.

Armering 

Armeringsnet eller alternativt fiberarmering

Se eventuelt afsnittet Vejledning.

Isolering

Isoleringskvalitet vælges udfra isoleringsbehov og ikke mindst bæreevnebehov. Sundolitt isolering anvendes i terrændæk ligefra boligformål til svær industri.

Vær opmærksom på at den billigste kvadratmeter ikke altid er den billigste løsning, samlet set. Således kan eksempelvis Sundolitt Climate reducere isoleringslagets tykkelse og derved spare i de omringliggende konstruktioner.

Vær opmærksom at ved lejlighedsvis vandtryk på isolering (eksempelvis opstigende grundvand) bør isolering være Sundolitt XPS.

Se eventuelt afsnittet Vejledning her på siden.

Isoleringsstykkelse

Afhænger af byggeriets anvendelse og/eller forventning til energiramme. Se tabel i afsnittet Vejledning med Sundolitt's forslag.

Isolering kan udlægges i et til flere lag. Ved mange lag kan deformationer i samlet isoleringlag øges. Sundolitt anbefaler minimum to lag udlagt med forskudte samlinger. Ved et-lags løsninger skal udlægningen sikre at tyndtflydende beton ikke trænger ned igennem kag og skaber kuldebroer og kapillarsugning fra sandlag.

Tæthed/Radon

Jævnfør bygningsreglementet skal bygningskonstruktioner sikre indeklima mod indtrængning af radongas fra undergrunden.

Se afsnit om Radon.


Terrændæk med beton

- robust løsning til de fleste belastningsopgaver
Terrændæk m

Terrændæk med beton består typisk af følgende lag

  • Gulvbelægning

  • Eventuel fugtspærre

  • Betændæk

  • Isoleringslag/kapillarbrydende lag

  • Plant, stabil og bæredygtigt lag (typisk sand)

Underlag (drænet/udrænet)

Plant, stabilt og bæredygtigt underlag’. Planheden kan have betydning for planhed i det færdige gulv. Stabilitet mod uønsket sætning i gulvet. Bæredygtig for at bære forventet belastning på gulv.
Ved drænet underlag (jordfugtig) anvendes Sundolitt EPS,
Climate og XPS. Ved udrænet underlag (mulighed for vandtryk) anvendes alene Sundolitt XPS.

Kapillarbrydende lag

God byggeskik i Danmark foreskriver at gulve/dæk mod jord skal udføres med et kapillarbrydende på mindst 150 mm, uanset materiale sammensætning.

Sundolitt isolering (uanset kvalitet) er kapillarbrydende og kan derved indgå i det kapillarbrydende lag sammen med andet kapillarbrydende mateiale (til samlet tykkelse 150 mm) eller helt udgøre det kapillarbrydende lag (i tykkelse 150 mm).

Et kapillarbrydende lag kan eksempelvis bestå af 150 mm stenmateriale (kornstørrelse større end 4 mm), 75 mm stenlag + 75 mm Sundolitt, 50 mm stenlag + 100 mm Sundolitt eller 150 mm Sundolitt isolering alene. Fælles for opbygninger er at de alle er mindst 150 mm i tykkelse.

Fugtspærreplaceringer

Som hovedregel skal der udlægges fugtspærre oven på Sundolitt isoleringsplader eller umiddelbart under et fugtfølsomt lag (trægulv, strøer m.v.) Ved gulve med tætte belægninger (linoleum o.lign.) skal gulvleverandørens anvisninger følges nøje.

Specielt ved kombination af gulvvarme og trægulve skal gulvleverandørens anvisninger for fugtspærrens placering følges nøje.

Ved gulve med meget store gulvflader bør fugtspærrens nødvendighed vurderes, fugtspærren kan her have en negativ effekt.

Skillevægge

Skillevægge kan opføres direkte på terrændæk uden selvstændigt fundament, når last og lydforhold vurderes.

Vær opmærksom på at med dagens isoleringstykkelser skal det sikres, at belastning ikke medfører deformationer i underlag der kan skade sætningsfølsomme materialer som teglsten og porebeton. 

Detalje af Skillevæg på terrændæk

Ved større belastninger kan terrændækket forstærkes med T-bjælke som kan etableres i øverste isoleringslag. Lokalt under T-bjælke kan isolering udskiftes til større styrke. Belastning, T-bjælkens bredde, isoleringens styrke og acceptabel deformation afstemmes.

Skillevæg på terrændæk med forstærkningsbjælke

Skillevægge på terrændæk kan tage del i bygningens stabilitet, eftervisning kræves - se her.

Betontykkelse

Betondækket tykkelse sikrer en god trykfordeling. Tykkelsen kan optimeres ved at vurdere tryksfodeling, isoleringens trykstyrke og acceptabel deformation.

Se eventuelt afsnittet Vejledning.

Armering 

Armeringsnet eller alternativt fiberarmering

Se eventuelt afsnittet Vejledning.

Isolering

Isoleringskvalitet vælges udfra isoleringsbehov og ikke mindst bæreevnebehov. Sundolitt isolering anvendes i terrændæk ligefra boligformål til svær industri.

Vær opmærksom på at den billigste kvadratmeter ikke altid er den billigste løsning, samlet set. Således kan eksempelvis Sundolitt Climate reducere isoleringslagets tykkelse og derved spare i de omringliggende konstruktioner.

Vær opmærksom at ved lejlighedsvis vandtryk på isolering (eksempelvis opstigende grundvand) bør isolering være Sundolitt XPS.

Se eventuelt afsnittet Vejledning her på siden.

Isoleringsstykkelse

Afhænger af byggeriets anvendelse og/eller forventning til energiramme. Se tabel i afsnittet Vejledning med Sundolitt's forslag.

Isolering kan udlægges i et til flere lag. Ved mange lag kan deformationer i samlet isoleringlag øges. Sundolitt anbefaler minimum to lag udlagt med forskudte samlinger. Ved et-lags løsninger skal udlægningen sikre at tyndtflydende beton ikke trænger ned igennem kag og skaber kuldebroer og kapillarsugning fra sandlag.

Tæthed/Radon

Jævnfør bygningsreglementet skal bygningskonstruktioner sikre indeklima mod indtrængning af radongas fra undergrunden.

Se afsnit om Radon.