Radon

Radon


- en usynlig, lugtfri dræber

 Bygningsreglementet siger:

"Indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrunden lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger. Bygningen (nybyggeri) skal udføres, så det sikres at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3."

Radonsikring er dermed et funktionskrav som skal opfyldes.

 

Landsdækkende undersøgelse fra 2001

For landet som helhed havde 4,6 % af enfamiliehusene værdier over 200 Bq/m³. Det svarer til 65.000 huse.

I visse egne (for eksempel Nordjylland) var mindre end 1 % over 200 Bq/m³.

I andre egne (for eksempel visse steder på Fyn og Bornholm) var værdien større end 10 %. 15 huse i undersøgelsen havde værdier over 400 Bq/m³.

Radonkort over Danmark

 

 

 

 

 

 

Klik på billede for link til større format

 

 Anbefalinger

BUILD Statens Byggeforsknings institut (SBi) har udgivet anvisning 233 "Radonsikring af nye bygninger", og anvisning 247  "Radonsikring af eksisterende bygninger", her i beskrives at radon især er knyttet til rum med gulve direkte mod jorden, det vil sige i stueetagen i huse med terrændæk (altså uden kælder eller krybekælder). Kælderrum er naturligvis også udsatte.                         

Hvad er Radon?

Radon er en radioaktiv gasart, der forekommer naturligt i undergrunden. Radon lugter ikke, kan ikke ses eller smages. Radon kan være farlig ved indånding.

Indeluftens indhold af radon kan reduceres

  • Gulvkonstruktionen gøres lufttæt mod jorden.

  • Ventilation i boligen øges. Undertrykket reduceres i boligen.

  • Etablere sug under gulvkonstruktionen.

  • Etablere radonstoppende plan under bygningens grundplan.

  • Er gulvkonstruktionen tætnet korrekt, vil yderligere foranstaltninger normalt ikke være nødvendige.

"Plan B"
Hvis gulvkonstruktionen ikke er udført tæt (fejl), kan  tætheden over tid svigte (ælde), kan en generel indbygget "Plan B" anbefales. Såvel BUILD som Byg-Erfa anbefaler indbygning af suglag, som gør det muligt at lede radongas hen til rør ført over jord eller tag, enten passivt ved trykudligning eller i yderste konsekvens aktivt ved sug.

Bemærk at konstruktionens samlede isolans (isoleringsevne) kan ændres når suglaget aktiveres - kan i så fald modvirkes ved at isoleringslagets tykkelse øges fra start. 

Hus tværsnit med indbygget suglag og trykudligningsrør til over tag

Se mere om sugpladen Sundolitt RadonSafety under Produkter.

Sundolitt RadonSafty kan kombineres med drænrør-net for at øge det aktive sugareal.

 

Brochureblad her.

Læs mere på www.radonguiden.dk


RadonSafty - effektiv udlægning

Læs mere her
RadonSafty - effektiv udlægning

Radon

- en usynlig, lugtfri dræber

 Bygningsreglementet siger:

"Indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrunden lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger. Bygningen (nybyggeri) skal udføres, så det sikres at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3."

Radonsikring er dermed et funktionskrav som skal opfyldes.

 

Landsdækkende undersøgelse fra 2001

For landet som helhed havde 4,6 % af enfamiliehusene værdier over 200 Bq/m³. Det svarer til 65.000 huse.

I visse egne (for eksempel Nordjylland) var mindre end 1 % over 200 Bq/m³.

I andre egne (for eksempel visse steder på Fyn og Bornholm) var værdien større end 10 %. 15 huse i undersøgelsen havde værdier over 400 Bq/m³.

Radonkort over Danmark

 

 

 

 

 

 

Klik på billede for link til større format

 

 Anbefalinger

BUILD Statens Byggeforsknings institut (SBi) har udgivet anvisning 233 "Radonsikring af nye bygninger", og anvisning 247  "Radonsikring af eksisterende bygninger", her i beskrives at radon især er knyttet til rum med gulve direkte mod jorden, det vil sige i stueetagen i huse med terrændæk (altså uden kælder eller krybekælder). Kælderrum er naturligvis også udsatte.                         

Hvad er Radon?

Radon er en radioaktiv gasart, der forekommer naturligt i undergrunden. Radon lugter ikke, kan ikke ses eller smages. Radon kan være farlig ved indånding.

Indeluftens indhold af radon kan reduceres

  • Gulvkonstruktionen gøres lufttæt mod jorden.

  • Ventilation i boligen øges. Undertrykket reduceres i boligen.

  • Etablere sug under gulvkonstruktionen.

  • Etablere radonstoppende plan under bygningens grundplan.

  • Er gulvkonstruktionen tætnet korrekt, vil yderligere foranstaltninger normalt ikke være nødvendige.

"Plan B"
Hvis gulvkonstruktionen ikke er udført tæt (fejl), kan  tætheden over tid svigte (ælde), kan en generel indbygget "Plan B" anbefales. Såvel BUILD som Byg-Erfa anbefaler indbygning af suglag, som gør det muligt at lede radongas hen til rør ført over jord eller tag, enten passivt ved trykudligning eller i yderste konsekvens aktivt ved sug.

Bemærk at konstruktionens samlede isolans (isoleringsevne) kan ændres når suglaget aktiveres - kan i så fald modvirkes ved at isoleringslagets tykkelse øges fra start. 

Hus tværsnit med indbygget suglag og trykudligningsrør til over tag

Se mere om sugpladen Sundolitt RadonSafety under Produkter.

Sundolitt RadonSafty kan kombineres med drænrør-net for at øge det aktive sugareal.

 

Brochureblad her.

Læs mere på www.radonguiden.dk


RadonSafty - effektiv udlægning

Læs mere her
RadonSafty - effektiv udlægning