Facadevejledning

Facadevejledning


- væg isolering med Sundolitt isolering, brandmæssige forhold

Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Denne vejledning for vægkonstruktioner med Sundolitt isolering af Ekspanderet Polystyren (EPS) er udarbejdet på grundlag af Bygningsreglement 2015 (BR 15), Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (EBB 12).


Vejledningen er en oversigt over brandkravene ved vægkonstruktioner, og den indeholder forslag til konstruktionsudformninger, der opfylder brandkravene.


Vejledningen er tænkt som et værktøj i det daglige arbejde for de projekterende og for de udførende.
Vejledningen kan ikke erstatte dokumentation i forbindelse med myndighedernes byggesagsbehandling.

Forside af vajeledning om facader og brand

 


Facadevejledning

- væg isolering med Sundolitt isolering, brandmæssige forhold

Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Denne vejledning for vægkonstruktioner med Sundolitt isolering af Ekspanderet Polystyren (EPS) er udarbejdet på grundlag af Bygningsreglement 2015 (BR 15), Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (EBB 12).


Vejledningen er en oversigt over brandkravene ved vægkonstruktioner, og den indeholder forslag til konstruktionsudformninger, der opfylder brandkravene.


Vejledningen er tænkt som et værktøj i det daglige arbejde for de projekterende og for de udførende.
Vejledningen kan ikke erstatte dokumentation i forbindelse med myndighedernes byggesagsbehandling.

Forside af vajeledning om facader og brand