Ydervægge -  Nybyggeri

Ydervægge - Nybyggeri


- isolering til hule mure

Hule mure

 

 

Primær anvendelse i hule mure (tegl, porebeton og beton) og som underlag for facadepuds (ETICS).

Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.

Kan anvendes ved enfamilieshus (herunder også rækkehuse) i op til 2 etager, såfremt isoleringspladen afdækkes med pudssystem, der sammen med isoleringspladen, er testet efter SP Fire 105 jf. Eksempelsamlingen for brandsikring af byggeri.

Ved øvrigt byggeri/anvendelse skal Sundolitt Climate C80F minimum afdækkes med beklædning K110 B-s1,d0 - se Eksempelsamling for brandsikring af byggeri.

Generelt

Sundolitt Climate C80F kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner - uden påvirkning af vandtryk.

Plader opsættes på plant, stabilt og bæredygtigt underlag.

 

 

 

Sundolitt Climate søjler 20 dobler styrken i fuldmuret byggeri

Erstat de traditionelle stabillisernde stålsøjler med Climate søjler (dog ikke gældende for momentstive søjler). 

EPS søjle

Der kan være en økonomisk besparelse ved at kunne udelade stålsøjler. Ud over økonomien repræsenterer stålsøjler i byggeriet en række andre ulemper:

  • Krav til korrosionsbeskyttelse, der er næsten umulige at efterkomme

  • Forøget varmetab, da stålsøjler udgør markante kuldebroer

  • Forøget risiko for vandindtrængning, da fugtspærren kan være vanskelig at placere korrekt omkring foden af stålsøjlen


En Climate-søjle består i al sin enkelhed af fleksibel men hård isolering i hulmuren, kombineret med indlimet lodret armering. Materialerne er murværk, Sundolitt Climate C80, musetrapper og fliseklæb. Teknikken er simpel og et sådant forstærket murfelt har en bøjningsstyrke på 10 til 20 gange en almindelig hulmur.
Bredden af en søjleopbygning i hulmuren er typisk ½ til 1 meter. Sådan et murfelt kan effektivt afstive op til flere meter murværk.

Læs artikel om søjler ved nybyggeri her og ved renovering her.

Læs mere på www.mur-tag.dk.

 

 

 

 

 

 


Ydervægge - Nybyggeri

- isolering til hule mure

Hule mure

 

 

Primær anvendelse i hule mure (tegl, porebeton og beton) og som underlag for facadepuds (ETICS).

Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.

Kan anvendes ved enfamilieshus (herunder også rækkehuse) i op til 2 etager, såfremt isoleringspladen afdækkes med pudssystem, der sammen med isoleringspladen, er testet efter SP Fire 105 jf. Eksempelsamlingen for brandsikring af byggeri.

Ved øvrigt byggeri/anvendelse skal Sundolitt Climate C80F minimum afdækkes med beklædning K110 B-s1,d0 - se Eksempelsamling for brandsikring af byggeri.

Generelt

Sundolitt Climate C80F kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner - uden påvirkning af vandtryk.

Plader opsættes på plant, stabilt og bæredygtigt underlag.

 

 

 

Sundolitt Climate søjler 20 dobler styrken i fuldmuret byggeri

Erstat de traditionelle stabillisernde stålsøjler med Climate søjler (dog ikke gældende for momentstive søjler). 

EPS søjle

Der kan være en økonomisk besparelse ved at kunne udelade stålsøjler. Ud over økonomien repræsenterer stålsøjler i byggeriet en række andre ulemper:

  • Krav til korrosionsbeskyttelse, der er næsten umulige at efterkomme

  • Forøget varmetab, da stålsøjler udgør markante kuldebroer

  • Forøget risiko for vandindtrængning, da fugtspærren kan være vanskelig at placere korrekt omkring foden af stålsøjlen


En Climate-søjle består i al sin enkelhed af fleksibel men hård isolering i hulmuren, kombineret med indlimet lodret armering. Materialerne er murværk, Sundolitt Climate C80, musetrapper og fliseklæb. Teknikken er simpel og et sådant forstærket murfelt har en bøjningsstyrke på 10 til 20 gange en almindelig hulmur.
Bredden af en søjleopbygning i hulmuren er typisk ½ til 1 meter. Sådan et murfelt kan effektivt afstive op til flere meter murværk.

Læs artikel om søjler ved nybyggeri her og ved renovering her.

Læs mere på www.mur-tag.dk.