Levetid

Levetid


- forventet levetid ved korrekt indbygget isolering.

Deklarerede værdier forventes uændrede i produktets levetid.

Forudsætning for levetiden er at produktet ikke påvirkes af mekanisk/temperatur/vand overlast, af sollys, af i normal jord ikke normalt forekommende stoffer herunder opløsningsmidler - se også kemisk resistens.

Opfyldes forudsætninger forventes levetiden for

Sundolitt EPS, EPS Climate og XPS levetider, ventes at svare til levetiden for den konstruktion hvor i Sundolitt er korrekt indbygget og anvendt - under forudsætnng af at isoleringen er indbygget korrekt og ikke påvrikes af ovennævnte forhold.


Levetid

- forventet levetid ved korrekt indbygget isolering.

Deklarerede værdier forventes uændrede i produktets levetid.

Forudsætning for levetiden er at produktet ikke påvirkes af mekanisk/temperatur/vand overlast, af sollys, af i normal jord ikke normalt forekommende stoffer herunder opløsningsmidler - se også kemisk resistens.

Opfyldes forudsætninger forventes levetiden for

Sundolitt EPS, EPS Climate og XPS levetider, ventes at svare til levetiden for den konstruktion hvor i Sundolitt er korrekt indbygget og anvendt - under forudsætnng af at isoleringen er indbygget korrekt og ikke påvrikes af ovennævnte forhold.