Kemisk resistens

Kemisk resistens


- Sundolitt EPS (herunder Sundolitt Climate) og Sundolitt XPS påvirkes ikke af normalt forekommende stoffer i jord, luft og vand.

Stoffer som absolut skal undgås:

Syrer

Eddikesyre

Propansyre

Salpetersyre

Svovlsyre

Anhydrid

Eddikesyre anhydrid

Svovltrioxid

Gasser - Uorganiske

Ammoniak

Brom

Klor

Svovldioxid

Gasser - Organiske

Butadien

Butan

Buten

Propen oxid

Flydende gasser - Uorganiske

Uorganiske

Svovldioxid

Flydende gasser - Organiske

Ethen/Ethenoxid

Ethyn (acetylene)

Propan

Propen/Propenoxid

Butan

Buten

Butadien

Alifatiske kulbrinter

Cyclohexane

Dieselolie

Heptane

Hexan

Parafinolie

MIneralsk terpentin

Benzin

Alkoholiske forbindelser

Methanol

Ethanol

Butanol

Aminer

Anilin

Diethylamin

Triethylamin

Forskellige organiske stoffer

Acetone

Acetronitril

Acrylonitril

Dimethylformamide

Estere

Ethere

Halogene kulbrinter

Ketoner

Fortyndere

Tetrahydrofuran

Organiske opløsningsmidler

Bør generelt undgås

Aromatiske forbindelser

Benzene

Isopropylbenzen

Dampe af

Kampfer

Naphthalen

 

Kontakt Sundolitt ved tvivl om andre stoffer.


Kemisk resistens

- Sundolitt EPS (herunder Sundolitt Climate) og Sundolitt XPS påvirkes ikke af normalt forekommende stoffer i jord, luft og vand.

Stoffer som absolut skal undgås:

Syrer

Eddikesyre

Propansyre

Salpetersyre

Svovlsyre

Anhydrid

Eddikesyre anhydrid

Svovltrioxid

Gasser - Uorganiske

Ammoniak

Brom

Klor

Svovldioxid

Gasser - Organiske

Butadien

Butan

Buten

Propen oxid

Flydende gasser - Uorganiske

Uorganiske

Svovldioxid

Flydende gasser - Organiske

Ethen/Ethenoxid

Ethyn (acetylene)

Propan

Propen/Propenoxid

Butan

Buten

Butadien

Alifatiske kulbrinter

Cyclohexane

Dieselolie

Heptane

Hexan

Parafinolie

MIneralsk terpentin

Benzin

Alkoholiske forbindelser

Methanol

Ethanol

Butanol

Aminer

Anilin

Diethylamin

Triethylamin

Forskellige organiske stoffer

Acetone

Acetronitril

Acrylonitril

Dimethylformamide

Estere

Ethere

Halogene kulbrinter

Ketoner

Fortyndere

Tetrahydrofuran

Organiske opløsningsmidler

Bør generelt undgås

Aromatiske forbindelser

Benzene

Isopropylbenzen

Dampe af

Kampfer

Naphthalen

 

Kontakt Sundolitt ved tvivl om andre stoffer.