U-element S400MX

Skarpkantet bygge./formelement af Ekspanderet Polystyren (EPS). Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø. Ideelt til lavenergibyggeri. Anvendes primært til hule mure. Primær anvendelse til 2 plans huse ved kombination med XPS plader. Anvendes alene i vedrænede opbygninger. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163.

Anvendelse
Fundamentselement for byggeri til såvel let som tungt, op til 2 plan.
Der afrømmes til overside bæredygtigt lag (OSBL).
Afretning med sand fra OSBL niveau. Sandlagets tykkelse afhænger af OSBL niveau. Sandlaget forventes plant, stabilt og bæredygtigt. Sand indbygges efter standard for vibrationsindstampning. Planheden sikrer plan flade for husopførelsen. Stabilitet skal sikre, at sandopbygning ved belastning ikke resulterer i skadelig sætning. Bæredygtighed for at aktuel last kan bæres i sand/jord lag. Sundolitt funderingselementer udlægges direkte på sandlag.
U-elementer S400MX for 2 plan udlægges efter afmærkning (galger). U-elementer samles med Sundolitt sokkelsøm – 2 styk pr. samling. U-element for tilpasning, samt hjørner, tilskæres på pladsen med almindeligt skæreværktøj/varmetråd eller lignende. Ved ujævn skæring kan spalter forsegles med PU skum.
Indvendigt bag U-elementer isoleres i nederste lag isolering mod sand med Sundolitt XPS plader (180 mm), valg efter behov. Nederste lag isolering under terrændæk mod sand med Sundolitt C plader C80 (180 mm).
Øverste lag isolering (180 mm) udlægges således der ved behov, mod U-elementets lodrette del skabes en spalte for støbning af kantbjælke. Bredde af kantbjælke afhænger af last fra ydervæg (bagvæg).
Ved dør- og vinduesåbninger kan der skæres lokalt i U-element top således betonplade kan føres længere ud i niche.
Ved skillevægge med betydelig last eller ved søjler ligeledes med betydelig last, erstattes nederste lag terrændæksisolering lokalt (areal afhænger af laststørrelse) af Sundolitt S400MX isoleringsplade (180 mm). Øverste lag terrændæksisolering udelades i nødvendigt omfang (afhænger af laststørrelse) således der etableres en ”T-bjælke” eller ”punktfundament” under terrændæksplade.
Kantbjælker, skillevægsfundamenter og punktfundamenter armeres efter behov. Samme armering i overside som underside. Armering B550.
Med mindre der er tale om forøget last (større end almindelig boliglast) kan armering i pladens underside være ø6 med maskevidde i b.r. 150 mm.
I U-elementets lodrette vange nedskæres Sundolitt Z-binder. Anvendes som forankring af forkantbjælke til terrændæksskive. Z-binder placeres pr. 600 mm og i samme niveau som terrændæksarmering. Z-binder kan samtidig i forkantbjælke anvendes til montage af oversidearmering.
Bagside af U-elementets forkant behandles med formolie, formvoks (begge uden opløsningsmidler) eller andet slipmiddel/-materiale.
”EPS-formen” udstøbes med beton B25M, vibrationsfri. Start med udstøbning i forkantrende, således gives U-elementet tyngde og stabilitet. Beton ”udkastes” på pladeflader (aldrig samlinger) og trækkes/flyder derfra ud i kantbjælker på U-element. Ved usikkerhed kan U-elementers forkant fixeres med 100x100 tømmer eller andet.
Umiddelbart når støbt beton lige akkurat er formfast, skal U-elementets forkant afskæres – beton vil sidde fast hvis der ventes for længe.
Frilagt betonflade kan fremstå rå, svummes eller afsluttes med sokkelpuds for EPS.
Afskåret elementforkant (100 mm) udlægges flugtende med underside isoleringsopbygning (typisk underside minimum 250 mm under færdig terrænoverflade).
Med start underkant frilagtbjælke kan der for rottesikring udlægges ”voliernet” (galvaniseret jerntråd i tykkelse 1,0 mm og med maskeåbning ikke over 20 mm) på eller under vandret EPS plade udfor U-sokkel elementer. Voliernet afsluttes i terræn, så tæt på bygningen som funderingen tillader og med underkant 600 mm under færdig terrænoverflade. Net kan eventuel afsluttes sammen med et eventuelt omfangsdræn.
Generelt
Sundolitt U-element S400MX kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner.
Bidrag til konstruktionens linietab kan ses af U-værdi tabeller og brochurer på www.sundolitt.dk.
Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så vigtig, som forhold mellem belastning og bæreevne.
Ved dimensionering bør alle laster virkende til ugunst ikke overstige U-soklens og bagvedliggende isolerings langtidstrykstyrke, se skema herunder.
Konstruktioner påvirket af opadrettet last (sug) skal forankres til dæk/bagkantbjælke - eftervises.
Det anbefales at al beregning/dimensionering foretages af rådgivende ingeniør.
Håndtering
Produktet leveres palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.
Håndtering og oplagring på byggeplads – se EPS sektionens vejledning, findes under Dokumenter.
Sikkerhedsdatablad kan findes under Dokumenter.
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter
SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”
SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri”.
Formater og tykkelser
Længde og bredde: 430x1200 mm.
Højde: 480 mm.
Tykkelser: se detaljer.
Tolerancer
I henhold til DS/EN13163. Findes under "Om os".
Yderligere information
Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com

Specifikationer og egenskaber

Varenummer 80000160
GTIN (EAN) nr. 5703949018659
Materialegruppe TEPS
Længde 0
Bredde 0
Højde 0
Højde 2 0
Kalkulerede kvadratmetre 0
m3 (i enhed kalkuleret) 0
Antal i enhed (styk) 1
Kategori Lagerrum

Dokumentation

DK-EPS Sikkerhedsdatablad pdf 250kb
Prefabricated_EPS_Elements_used_as_Strip_Foundation pdf 430kb
Sundolitt_fundering_vejledning_montering pdf 2382kb
DK-BRO-V01-Fundering pdf 970kb
DK-DOP-MX400 C 006 10 010617 pdf 97kb
MX400 DoP C 006 10 010617 english pdf 107kb
DK-EPD-V01-EPS rapport pdf 627kb
Grøn standard 0320 pdf 358kb
Producenterklæring DGNB - August 2020 pdf 148kb