S250MX

Skarpkantet plade af Ekspanderet Polystyren (EPS). Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163. Egnet til lette gulve for bolig og egnet som underlag for Sundolitt Gulvvarme. Anvendes alene i veldrænede konstruktioner (uden vandtryk).

Anvendelse
Ved gulv mod terrændæk og gulv på betondæk
Kan anvendes som under lag for svømmende trægulve - se TræFakta 12 (findes på www.traeinfo.dk). Ved belastning herudover bør S250MX anvendelighed vurderes særskilt.
Sundolitt S250MX kan med sine kapillarbrydende egenskaber indgå sammen med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.
Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet her på siden.
Generelt
Sundolitt S250MX kan anvendes overalt hvor materialets egenskaber og lovgivning tillader.
Sundolitt S250MX kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner - det vil sige uden vandtryk.
Sundolitt anbefaler at isoleringslag udlægges i så få lag som muligt, dog altid mindst to lag - ved svømmende trægulve og tynde isolerings lag dog et lag. Udlægges ved to lag i forbandt og med forskudte samlinger.
Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.
Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.
Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så betydende som forhold mellem belastning og bæreevne.
Ved etageadskillelser skal brandsikringskrav opfyldes.
Håndtering
Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.
Læs eventuelt også sikkerhedsdatablad – findes under dokumentation.
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter
For lette gulve
TræFakta 12 fra Træinformation.
Formater og tykkelser
Længde og bredde: 600x1200 mm; 1200x1200 mm; 1200x2400 mm*
Tykkelser: 10-200 mm*
*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.
Tolerancer
I henhold til DS/EN13163 – se mere under "Om os".
Yderligere information
Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.

S250MX er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Specifikationer og egenskaber

Varenummer 92501004
GTIN (EAN) nr. 5703949002511
Materialegruppe 2504
Længde 1200
Bredde 1200
Højde 100
Højde 2 100
Kalkulerede kvadratmetre 7,2
m3 (i enhed kalkuleret) 0,72
Antal i enhed (styk) 5
Kategori Lagerrum
Varmeledningsevne (W/mK) 0.033
Trykstyrke korttidslast 10 % def. (kPa) 250
Trykstyrke langtidslast 50 år 2 % def. (kPa) 75
Langtids E-modul (kPa) 3750
Bøjestyrke (kPa) 350
Forskydningsstyrke (kPa) 170
Vandoptag ved langtids neddykning (vol%) <5,0 vol.%
Udvidelseskoefficient (mm(mK) 7.10E-5
Densitet (kg/m³) ca.36
Brand Euroklasse NPD (tidligere klasse F)
Vanddamppermeabilitet (mg/(Pa.h.m) 0,006-0,015
Kapillaritet Kapillarbrydende
Brugstemperatur, kort tid C 80
Brugstemperatur, lang tid C 60
Vanddamptransmission (my) 40-100