C60

Skarpkantet plade af Ekspanderet Polstyren (EPS). Tilsat grafit som giver den grå farve og forbedrer isoleringsevnen med 20%. Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163. Egnet til vægge, terrændæk for bolig og varme tage. Anvendes alene i veldrænede konstruktioner (uden vandtryk).

Anvendelse
Terrændæk
Primær anvendelse under beton terrændæk for almindelig boligformål. Ved belastning herudover bør Sundolitt Climate C60 anvendelighed vurderes særskilt – se dimensioneringstabeller på www.sundolitt.dk. Sundolitt Climate C60 kan anvendes som ubrudt isoleringslag under sætningsfølsomme stabiliserende ikke bærende skillevægge – se betingelser herfor på www.sundolitt.dk.
Sundolitt Climate C60 kan med sine kapillarbrydende egenskaber indgå sammen med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.
Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.
Tag
Primær anvendelse i varme-/flade tage og her som underlag for tagpapdækning eller tagfoliedækning.
Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder, samt med tagfald 1:40 og 1:100 som standard.
Generelt
Sundolitt C60 kan anvendes overalt hvor materialets egenskaber og lovgivning tillader.
Climate C60 kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner - uden påvirkning af vandtryk.
Sundolitt anbefaler at isoleringslag udlægges i så få lag som muligt, dog altid mindst to lag. Udlægges i forbandt og med forskudte samlinger.
Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.
Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.
Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så betydende som forhold mellem belastning og bæreevne.
Håndtering
Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.
Vær opmærksom på at Sundolitt Climate kan tage skade ved ekstrem solpåvirkning. Ved oplagring i områder med mulighed for ekstrem varme anbefales afdækning. Herunder områder med indirekte solpåvirkning (eksempelvis lukkede områder med store glasfacader).
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter r
For brug ved terrændæk og væg:
SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”
SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri”.
Vejledning - Facader med isolering af EPS - Brandmæssige forhold. Findes under dokumentation
For brug ved tag:
SBi-anvisning 273 ”Tag – Materialer, opbygning, egenskaber, detaljer”
BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag”.
Vejledning – Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS – Brandmæssige forhold. Findes under dokumentation.
MK-godkendelse 6.10/1502 for anvendelse på såvel perforerede og uperforerede stålplader. Findes under dokumentation.
Formater og tykkelser
Længde og bredde: 600x1200 mm; 1200x1200 mm; 1200x2400 mm* Tykkelser: 100-500 mm* *bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.
Tolerancer
I henhold til DS/EN13163. Se mere under "Om os".
Yderligere information
Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com

Dokumentation

DK-EPD-V01-EPS Climate rapport 2018 pdf 643kb
Climate house pdf 596kb
DK-BRO-V01-Kombitag pdf 638kb
DK-BRO-V01-Fundering pdf 815kb
DK-BRO-V01-Gulvbrochure pdf 4328kb
DK-BRO-V01-Lagerliste pdf 8194kb
DK-EPS Climate Sikkerhedsdatablad pdf 117kb
DK-DOP-Climate C60 A 001 12 010617 pdf 98kb
C60 DoP A 001 12 010617 english pdf 97kb
Sundoltt Climate C60 beskrivelse docx 22kb
Sundolitt C60 pdf 238kb
SkillevaeggeBetondaekEPS xls 90kb