S300MX

Skarpkantet plade af Ekspanderet Polystyren (EPS). Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163. Egnet til terrændæk fra bolig til sværere industri og varme tage. Anvendes alene i veldrænede konstruktioner (uden vandtryk).

Anvendelse
Terrændæk
Primær anvendelse under beton terrændæk for industri - se Sundolitt dimensioneringstabller. Ved belastning herudover bør S300MX anvendelighed vurderes særskilt. Sundolitt S300MX kan anvendes som ubrudt isoleringslag under sætningsfølsomme stabiliserende ikke bærende skillevægge – se betingelser herfor på www.sundolitt.dk.
Sundolitt S300MX kan med sine kapillarbrydende egenskaber indgå sammen med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.
Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.
Tag
Primær anvendelse i varme-/flade tage og her som underlag for tagpapdækning eller tagfoliedækning.
endelse
Kan, afhængig af belastning og isoleringstykkelse, anvendes under tagterasser, taginstallationer (ventilationshuse, solcelleanlæg og lignende).
Såfremt belastning tillader kan Sundolitt S300MX anvendes som nederste lag isolering i Duo-tage.
Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder, samt med tagfald 1:40 og 1:100 som standard.
Generelt
Sundolitt S300MX kan anvendes overalt hvor materialets egenskaber og lovgivning tillader.
Sundolitt S300MX kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner - det vil sige uden vandtryk.
Sundolitt anbefaler at isoleringslag udlægges i så få lag som muligt, dog altid mindst to lag. Udlægges i forbandt og med forskudte samlinger.
Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.
Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.
Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så betydende som forhold mellem belastning og bæreevne.
Håndtering
Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.
Læs eventuelt også sikkerhedsdatablad – findes under dokumentation.
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter
For brug ved terrændæk:
SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”
SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri”.
For brug ved tag:
SBi-anvisning 273 ”Tag – Materialer, opbygning, egenskaber, detaljer”
BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag”.
Vejledning – Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS – Brandmæssige forhold – findes under Dokumentation.
MK-godkendelse 6.10/1502 for anvendelse på såvel perforerede og uperforerede stålplader – findes under dokumentation.
Formater og tykkelser
Længde og bredde: 600x1200 mm; 1200x1200 mm; 1200x2400 mm*
Tykkelser: 100-500 mm*
*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.
Tolerancer
I henhold til DS/EN13163 – se mere under "Om os".
Yderligere information
Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.
Materiale til bygningsdelsbeskrivelse - BIPS
Se her https://www.sundolitt.com/da/faq/materiale-til-bygningsdelsbeskrivelser/#

S300MX er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Dokumentation

DK-EPS Sikkerhedsdatablad pdf 250kb
Ballasttal pdf 91kb
Rapport kapillaritet pdf 302kb
Luftspalter i EPS-isolering pdf 26kb
Skillevægge dokumentation pdf 263kb
Optimal isolering pdf 442kb
Dimensioneringsvejledning pdf 984kb
MK Godkendelse 6.10 1502 pdf 149kb
Brandvejledning Tag EPS isolering 2015-2 pdf 952kb
Brandvejledning Facade EPS Isolering Sep 2017 pdf 3481kb
Climate house pdf 596kb
DK-BRO-V01-Kombitag pdf 638kb
DK-BRO-V01-Gulvbrochure pdf 1012kb
DK-BRO-V01-Letfyld pdf 5782kb
DK-DOP-MX300 C 005 11 010617 pdf 106kb
MX300 DoP C 005 11 010617 english pdf 107kb
Sundoltt MX300 beskrivelse docx 22kb
Sundolitt MX300 pdf 182kb
SkillevaeggeBetondaekEPS xls 90kb
SundDATEPS og fejlmeldinger pdf 48kb
DK-EPD-V01-EPS rapport pdf 657kb
DK-BRO-V01-Tykkelser pdf 855kb
Grøn standard pdf 359kb
Producenterklæring DGNB - August 2020 pdf 261kb