Drænplade S300MX

Plade af Ekspanderet Polystyren (EPS). Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163. Plade leveres med ensidigt fræsede riller og med pålimet fiberdug som tilsammen giver den drænende flade. Drænningseffekt ca. 30 ltr/m2/min. Plade leveres med kantfals i tykkelser indtil 250 mm. Større tykkelser leveres med skarpe kanter. Plader kan levereres som MEGADRÆN i stort format. Anvendes alene i veldrænede konstruktioner (uden vandtryk).

Anvendelse
Sundolitt Drænplade leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.
Generelt
Ved kældervægge højere eller lavere end pladelængde opsættes plader i forbandt, således minimeres spild på pladsen.
Drænplade monteres med fiberdug vendende ud mod jord. Tilfyldning foran drænplade udføres med drænende fyld.
Plader opsættes på plant og stabilt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.
Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så vigtig, som forhold mellem belastning og bæreevne.
Specielt ved anvendelse af Sundolitt MEGADRÆN plader henledes opmærksomheden på sikring af drænpladens overkant mod koncentreret last på terræn.
Overskydende filtdug foldes ind over drænpladens overkant i forbindelse med opsætning.
Sundolitt Drænplade S300MX kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner.
Sundolitt Søm:
Til fastholdelse af filtoverlæg anvendes 3 styk i pladernes længde samling.
Håndtering
Produktet leveres enten pakkeemballeret (tape) eller palleemballeret (bånd af PE folie).
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter
SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”
Formater og tykkelser
Længde og bredde: ved tykkelser op til 250 mm 600x2400 mm; ved tykkelser større end 225 mm (MEGA) 1200x2400 mm.
Tykkelser: 75-500 mm*
Spor: x mm pr. xx mm.
*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.
Tolerancer
I henhold til DS/EN13163. Findes under "Om os".
Yderligere information
Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.
Materiale til bygningsdelsbeskrivelse - BIPS
Se her https://www.sundolitt.com/da/faq/materiale-til-bygningsdelsbeskrivelser/#

Drænplade S300MX er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Specifikationer og egenskaber

Varenummer 93040506
GTIN (EAN) nr. 5703949069774
Længde 2385
Bredde 585
Højde 50
Højde 2 50
Kalkulerede kvadratmetre 9,76658
m3 (i enhed kalkuleret) 0,48833
Antal i enhed (styk) 7
Kategori Bestille
Varmeledningsevne (W/mK) 0.033
Trykstyrke korttidslast 10 % def. (kPa) 300
Trykstyrke langtidslast 50 år 2 % def. (kPa) 90
Langtids E-modul (kPa) 4500
Bøjestyrke (kPa) 450
Forskydningsstyrke (kPa) 225
Vandoptag ved langtids neddykning (vol%) <5,0 vol.%
Dræningsevne (l/min/m2) 30 l/min/m2
Udvidelseskoefficient (mm(mK) 7.10E-21
Densitet (kg/m³) ca.40
Brand Euroklasse NPD (tidligere klasse F)
Vanddamppermeabilitet (mg/(Pa.h.m) 0,006-0,015
Kapillaritet Kapillarbrydende
Brugstemperatur, kort tid C 80
Brugstemperatur, lang tid C 60
Vanddamptransmission (my) 40-100

Dokumentation

DK-EPS Sikkerhedsdatablad pdf 250kb
DK-BRO-V01-Facade pdf 3385kb
DK-DOP-MX300 C 005 11 010617 pdf 106kb
MX300 DoP C 005 11 010617 english pdf 107kb
Sundoltt Dræn S300MX beskrivelse docx 22kb
Sundolitt Drænplade MX300 pdf 107kb
DK-EPD-V01-EPS rapport pdf 657kb
Producenterklæring DGNB - August 2020 pdf 261kb

Relaterede produkter

Tilbehør til Drænplader

Tilbehør til Drænplader

Tilbehør til Drænplader

Tilbehør til Drænplader