C80 Perler

Sundolitt Climate Perler til indblæsning i hule mure, Kan tilføres lim til sikring af stabilitet i hukrummet. Sundolitt Climate Perler optimerer med sin lave varmeledningsevne isolans i begrænsede hulrum, Sundolitt Climate Perler af Ekspanderet Polystyren (EPS) tilsat grafit til forbedring af isoleringsevne med op til 20 %.

Anvendelse
Generelt

Til indblæsning.
Sundolitt Climate Perler kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner - uden påvirkning af vandtryk.
Håndtering

Produktet leveres i gennemsigtige plastsækket. Emballage PE folie.
Vær opmærksom på at Sundolitt Climate Perler kan tage skade ved ekstrem solpåvirkning. Ved oplagring i områder med mulighed for ekstrem varme anbefales afdækning. Herunder områder med indirekte solpåvirkning (eksempelvis lukkede områder med store glasfacader).
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.
Formater og tykkelser

Plastsække med 100 og 250 liter.
Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.
Yderligere information

Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.

C80 Perler er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Dokumentation

DK-EPS Climate Sikkerhedsdatablad pdf 251kb
DK-EPD-V01-EPS Climate rapport 2018 pdf 744kb
DK-BRO-V01-Facade pdf 3385kb
DK-DOP-Climate Perler A 005 11 010617 pdf 88kb
C loosefill DoP A 005 11 010617 english pdf 95kb
Sundoltt Climate Perler beskrivelse docx 20kb
Sundolitt Climate Perler pdf 134kb
Producenterklæring DGNB - August 2020 pdf 84kb