C80F BE

Skarpkantet plade af Ekspanderet Polystyren (EPS). Tilsat grafit som giver den grå farve og forbedrer isoleringsevnen med 20%. Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163. Egnet som isolering i hule mure og som isolerende underlag for pudsede facader (ETICS) - se "Eksempelsamling for facader med EPS"

Anvendelse
Facader
Primær anvendelse i hule mure (tegl, porebeton og beton) og som underlag for facadepuds (ETICS).
Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.
Kan anvendes ved enfamilieshus (herunder også rækkehuse) i op til 2 etager, såfremt isoleringspladen afdækkes med pudssystem, der sammen med isoleringspladen, er testet efter SP Fire 105 jf. vejledninger til BR18. Pudsløsning kan endvidere anvendes ved en etages byggeri indenfor katgorierne Kontorbygninger, Forsamlingslokaler, butikker mv., Undervisningslokaler og Industri- og lagerbygninger.
Ved øvrigt byggeri/anvendelse skal Sundolitt Climate C80F minimum afdækkes med beklædning K10 B-s1,d0 - se vejledninger til BR18.
Generelt
Sundolitt Climate C80F kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner - uden påvirkning af vandtryk.
Plader opsættes på plant, stabilt og bæredygtigt underlag.
Håndtering
Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.
Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.
Vær opmærksom på at Sundolitt Climate kan tage skade ved ekstrem solpåvirkning. Ved oplagring i områder med mulighed for ekstrem varme anbefales afdækning. Herunder områder med indirekte solpåvirkning (eksempelvis lukkede områder med store glasfacader).
Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter
For brug i hule mure:
For anvendelse i hule mure se også notat fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Findes under dokumentation.
Anvendelse i hule mure til erstatning af stabiliserende søjler, se rapport fra Teknologisk. Findes under Dokumentation.
For brug i pudsede facader (ETICS):
Vejledninger til BR18,
Vejledning - Facader med isolering af EPS - Brandmæssige forhold. Findes under
BYG-ERFA (21) 16 09 01 "Udvendig (efter)isolering - tegl-, beton-, og letbetonvægge med puds på isolering”.
Formater og tykkelser
Længde og bredde: 600x1200 mm (Skarpkantet)
Tykkelser: 50-250 mm*
*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.
Tolerancer
I henhold til DS/EN13163. Findes under "Om os".
Yderligere information
Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.

C80 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.