Sundolitt 2nd Life™

Sundolitt 2nd Life™ handler om å hente tilbake en stadig større andel av brukt emballasje og isolasjon. Materialet benyttes deretter om igjen til nye produkter. Gjenvinning og gjenbruk utgjør en av de viktigste pilarene i vår klimastrategi Sunde Balance™.

Ved å ta tilbake brukt materiell og gjenvinne det til nye produkter, bidrar vi til å styrke den sirkulære økonomien. Produktene selges under navnet Sundolitt 2nd Life™.

Sunde-2ndLife-logo.svg

Sunde-2ndLife-anim-Master.gif

Vi gjør brukt isolasjon om til fabrikknye byggematerialer.

Innsamlet EPS gjenvinnes og gjenbrukes til polysteren, som igjen benyttes til produksjon av XPS eller ny råvare.

2ndlife-Hus.jpg

Store miljøgevinster

For hvert kilo gjenbrukt EPS, spares mijøet for 5 kg CO2 samt 30 liter vann. Beregninger viser at i Danmark alene kan dette gi en årlig CO2-reduksjon på 30–60 000 tonn.


Slik gjør vi det:

2ndLife-line_1.svg

Bygg med god miljødokumentasjon

Våre 2nd Life™-produkter er et dokumentert grønt valg med gjenvunnet råvare. Sundolitt 2nd Life™ er etablert for å gi en mer effektiv og miljøvennlig anvendelse av ressurser vi allerede har. Dette reduserer både forbruk og avfall, samtidig som det bidrar til prosjektets miljøregnskap.

Bygg med god miljødokumentasjon

Innovering på vegne av en hel bransje

Vårt mål er å gjøre gjenvinning til alminnelig praksis, og gjøre retur av EPS like naturlig som å pante flasker. Vi etablerer derfor et moderne system for gjenvinning av EPS. I første omgang tar vi for oss eget kretsløp, men vi tror denne satsingen vil sette fart på bransjen og øke kravene til sirkularitet fra alle aktører.

Innovering på vegne av en hel bransje

Klima og bærekraft er fremtidens konkurranseparameter

Våre EPS-produkter fremmer bærekraftige valg i byggeindustrien og hos sluttbruker. Mindre avfall, mer gjenvinning og mer effektiv anvendelse av ressurser støtter opp om FNs klimamål 9, 12 og 13. Disse inngår som viktige målsettinger i vår klimastrategi Sunde Balance™.

Les mer om Sunde Balance™
Klima og bærekraft er fremtidens konkurranseparameter

Phone.svg

Vil du vite mer om Sundolitt 2ndLife™ og gjenbruk av EPS?

Kontakt vår salgsavdeling for mer informasjon.