Ringmur RE35

Sundolitt Ringmur RE35 har høyde 350mm og er et komplett ringmursystem som er enkelt å montere og gir meget kort byggetid. Ringmuren er forskaling, isolasjon og ferdig puss – i en løsning. Det gir meget god lønnsomhet.

Ringmur RE35 brukes en god del til mindre bygg, garasjer og lignende. Den kan også brukes til bolig, men ofte blir høyere Ringmur brukt til boliger for å få tilstrekkelig høyde for avstand til bakken og frostsikring i grunnen. Dette er et komplett system med hjørneblokker og såleblokk, samt teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk.

Dokumentasjon

DOP RE 0317 pdf 244kb
TG RE 0118 pdf 548kb
Mont. RE 0619 pdf 1109kb
Brosjyre RE 06.18 pdf 1188kb
TEK RE 0412 pdf 101kb
FDV RE 12.19 pdf 32kb
Detalj RE flytende gulv 0420 pdf 126kb
Detalj RE flytende på betong 0420 pdf 194kb
Detalj RE laftet vegg 0420 pdf 130kb
Detalj RE med varme 0420 pdf 120kb
Detalj RE pilaster 0420 pdf 355kb
Detalj RE pilaster industrihall 0420 pdf 156kb
Detalj RE på fjell 0420 pdf 112kb
Detalj RE trinnfri og såleblokk 0420 pdf 220kb
Detalj RE på såle 0420 pdf 206kb
Teknisk dokument RE35 RE45 RE60 1020 pdf 698kb
Mont. RE ENG 0121 pdf 1114kb

Relaterte produkter

Ringmur RE45

Ringmur RE45

Skjøtelister

Skjøtelister

Ringmur RE60

Ringmur RE60

Radonsystem

Radonsystem