Ringmur RE60

Sundolitt Ringmur RE60 har høyde 600mm og er et komplett ringmursystem som er enkelt å montere og gir meget kort byggetid. Ringmuren er forskaling, isolasjon og ferdig puss – i en løsning. Det gir meget god lønnsomhet.

Ringmur RE60 brukes til boliger, garasjer og andre bygg med lignende belastning mot grunnen. Denne høyden gir ekstra god klaring mellom kledning og bakkenivå. Ringmur er kjennetegnet med rask byggetid og stor fleksibilitet. Komplett system med teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk.

Dokumentasjon

TEK RE 0412 pdf 101kb
FDV RE 12.19 pdf 32kb
Brosjyre RE 0322 pdf 2779kb
Teknisk dokument RE35 RE45 RE60 0322 pdf 911kb
102-1 RE + såleblokk U-verdi 0,10 0322 pdf 63kb
102-2 RE + såleblokk U-verdi 0,15 0322 pdf 63kb
102-3 RE + såleblokk 0322 pdf 70kb
102-4 RE + såleblokk 0322 pdf 64kb
TG RE 0118 pdf 548kb
Mont. RE 0522 pdf 2229kb

Relaterte produkter

Ringmur RE35

Ringmur RE35

Ringmur RE45

Ringmur RE45

Radonsystem

Radonsystem