XPS frostsikring vei
  • Sparer utlegging av mye steinmasser
  • Isolerer veibanen
  • Lett å legge ut
  • Høy trykkstyrke
  • Svært lang levetid
  • Svært lavt fuktopptak
XPS300

XPS300

Sundolitt XPS byggisolasjon med 300 kPa trykkstyrke.

XPS400

XPS400

Sundolitt XPS byggisolasjon med 400 kPa trykkstyrke.

XPS500

XPS500

Sundolitt XPS byggisolasjon med 500 kPa trykkstyrke.

XPS700

XPS700

Sundolitt XPS byggisolasjon med 700 kPa trykkstyrke.