EPS C80 Motfall

EPS C80 motfallsplate for sikker vannføring langs parapet. Trykkstyrke 80 kPa og fall fra 0 til 100 mm på 600 mm bredde.

Ved bygging av fall i takislasjonen er det ofte behov for å få vannet tilbake fra parapet og inn i renne eller kilefall. Da kan motfallskile legges ute langs parapet for å hindre at vann blir liggende ute langs kanten.