MW50

Jevntykk mineralull plate for tildekking av EPS på isolerte flate tak. 50 kPa trykkstyrke.

Mineralull (MW) brukes i kombinasjon med EPS på flate kompakte tak. På betongdekker legges 30 mm MW oppå EPS, mens på stålplatetak legges 30 mm MW både over og under EPS isolasjonen som brannsikring. I tillegg kan det være behov for MW gjennomgående langs brennbar parapet og ved brannseksjonering.

Dokumentasjon

DOP MW50 IS 0317 PDF 656kb
DOP MW50 PE 1115 pdf 781kb
TEK MW50 PE 1115 pdf 330kb
FDV MW 08.16 pdf 37kb
Brosjyre Tak 0121 pdf 6306kb