MW60 1:40

Fallplater i mineralull for vannføring til sluk på en trygg måte. Fall på 1:40 og trykkstyrke på 60 kPa.

Fallplater og kileplater i mineralull brukes til sikker vannføring til sluk og platene sikrer samtidig brannsikring. Systemet består av fallplater, motfallsplate og kileplater som sikrer mange muligheter for å tilpasse til det enkelt bygg. Ta kontakt med våre takkonsulenter for mengdeberegning og taktegning.

Dokumentasjon

DOP MW60 IS 0417 pdf 635kb
DOP MW60 PE 0317 pdf 1325kb
TEK MW60 PE 0317 pdf 379kb
Brosjyre Tak 0822 pdf 2614kb

Relaterte produkter

EPS Climate C80 1:40

EPS Climate C80 1:40

MW60

MW60