MW60

Jevntykk mineralull plate for tildekking av EPS på isolerte flate tak. 60 kPa trykkstyrke.

Mineralull (MW) brukes i kombinasjon med EPS på flate kompakte tak. På betongdekker legges 30 mm MW oppå EPS, mens på stålplatetak legges 30 mm MW både over og under EPS isolasjonen som brannsikring. I tillegg kan det være behov for MW gjennomgående langs brennbar parapet og ved brannseksjonering.

Dokumentasjon

DOP MW60 IS 0417 pdf 635kb
DOP MW60 PE 0317 pdf 1325kb
TEK MW60 PE 0317 pdf 379kb
Brosjyre Tak 0822 pdf 2614kb