MW80

MW80 topplate gir ekstra trykkstyrke der det er behov for dette.

MW80 brukes som topplate over EPS på flate tak der det er behov for ekstra trykkstyrke.

Dokumentasjon

DOP MW80 PE 0317 pdf 1123kb
TEK MW80 PE 0317 pdf 388kb
FDV MW 08.16 pdf 37kb
Brosjyre Tak 0121 pdf 6306kb