Kub armeringsholder

Kub armeringsholder brukes når man trenger armering inne i Kub elementene og gir rask og enkel plassering av armeringsjern.

Kub elementene er 600 mm høye og det er ofte behov for armering inne i Kub elementene, ikke bare oppe på øverste nivå. Kub armmeringsholder festes enkelt i de øverste armeringsjernene og armering for neste skift legges i før blokkene settes oppå. Enkel og rask montering og sikker plassering av armering.

Dokumentasjon

Brosjyre Kub 06.19 pdf 1534kb
Mont. Kub NOR 0119 pdf 8523kb
Mont. Kub ENG 0119 pdf 8713kb