Vegg

Sundolitt EPS og XPS kan brukes på vegger både over og under bakkenivå. På prosjekter både med nybygg og renovering vil man finne gode isolasjonsprodukter fra Sunde som sikrer de egenskapene man er ute etter. På fasader kan man bruke EPS og pusse utenpå, mens på kjellervegger som har tilfylt masse er det beste å bruke XPS Drensplater. Her er mange løsninger mulig.
  • Høy isolasjonsevne
  • Lavt energiforbruk
  • Stort utvalg produkter
  • Gode egenskaper
  • For kjellervegger
  • For fasader
Vegg

Drensplater kjellervegg

Sundolitt Drensplater er produksert av Sundolitt XPS. Platene har freste vertikale riller med en målimt fiberduk på utsiden av disse. Dette sikrer åpning til drenering slik at regnvann drenerer ned til drensrørene selv om vegetasjon vokser inn i drenerende masser og tetter disse.

Se produktsiden +
Vegg

Isolasjon og knotteplast

Det er anbefalt å alltid ha like mye eller mer isolasjon på utsiden av veggene og da trengs det materialer som tåler fuktig miljø og har høy trykkstyrke. Det er også anbefalt å ha knotteplasten på utsiden av isolasjonen og da kan både EPS og XPS brukes. Velg trykkstyrke/type etter hvor høyt det fylles inntil.

Se produktsiden +
Vegg

Puss på isolasjon

Det er anbefalt å ha like mye eller mer isolasjon på utsiden av betongvegger og puss på isolasjon er en vanlig måte å gjøre dette på. Det blir en god, fuktsikker, kompakt løsning der man ganske enkelt velger tykkelse og type EPS for å oppnå ønsket U-verdi på veggen.

Se produktsiden +
Vegg

Støpematriser

Støpematriser i EPS materiale settes inn i forskalinger og gir mønster på den ferdig støpte veggen. Når matrisene fjernes dagen etter støping vil det være igjen et flott mønster på veggen.

Se produktsiden +