Absorbenter


Absorbenter brukes for å samle opp smeltevann under lagring og transport av kjølevarer som er nedkjølt med is. Kapasiteten i absorbenten skal være minst like stor som den ismengden man tilfører.

Vi tilbyr absorbenter ferdig innlagt i kassene eller løs og alle produktene har gyldig sertifikat for matkontakt.

 

imageg2yj.png


Absorbenter

Absorbenter brukes for å samle opp smeltevann under lagring og transport av kjølevarer som er nedkjølt med is. Kapasiteten i absorbenten skal være minst like stor som den ismengden man tilfører.

Vi tilbyr absorbenter ferdig innlagt i kassene eller løs og alle produktene har gyldig sertifikat for matkontakt.

 

imageg2yj.png