Hållbarhet

Hållbarhet


Det kan verka märkligt att slå sig för bröstet och tala om långsiktig hållbarhet när man tillverkar plast, men sanningen är att vi arbetar med en av väldigt få oljebaserade produkter som faktiskt är bra för miljön. Bygger man med rätt isoleringsmaterial minskas energikonsumtionen under hela husets livslängd, och idag står hushållsenergin i Sverige för drygt 40% av hela samhällets energiförbrukning.

Slutprodukterna bryts aldrig ner, så de kan återvinnas istället för att
hamna i kretsloppet. Och allt restmaterial från produktionen, tas
tillvara och återanvänds. Det är därför vi med gott samvete kan säga
att vi bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Sedan stannar vi inte bara vi det. Tvärtom, vi lägger mycket tid och
resurser på forskning och utveckling som vi hoppas ska leda till ännu
klokare lösningar på sikt. Det arbetet kan du läsa mer om här.


Hållbarhet

Det kan verka märkligt att slå sig för bröstet och tala om långsiktig hållbarhet när man tillverkar plast, men sanningen är att vi arbetar med en av väldigt få oljebaserade produkter som faktiskt är bra för miljön. Bygger man med rätt isoleringsmaterial minskas energikonsumtionen under hela husets livslängd, och idag står hushållsenergin i Sverige för drygt 40% av hela samhällets energiförbrukning.

Slutprodukterna bryts aldrig ner, så de kan återvinnas istället för att
hamna i kretsloppet. Och allt restmaterial från produktionen, tas
tillvara och återanvänds. Det är därför vi med gott samvete kan säga
att vi bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Sedan stannar vi inte bara vi det. Tvärtom, vi lägger mycket tid och
resurser på forskning och utveckling som vi hoppas ska leda till ännu
klokare lösningar på sikt. Det arbetet kan du läsa mer om här.