Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö


Genom systematiskt förbättringsarbete och kvalitetsfokus bidrar Sundolitt till en långsiktig hållbarhetsutveckling. Genom att systematiskt effektivisera processer krävs mindre resurser för att leverera önskat resultat, vilket är avgörande då man strävar efter att uppnå hållbarhet.

Genom att förstå kunderna och deras behov kan rätt produkter produceras och levereras vilket bidrar till att minimera resursförbrukning.
Genom att fokusera på kvalitet och långsiktighet istället för kvantitet, alltså att göra saker rätt från början.
Att utveckla varor på ett sådant sätt att kvalitet byggs in från början bidrar till en hållbar utveckling.

CE märkning – Prestandadeklarationer/DoP

Sundolitts produkter är självklart CE-märkta.
Gemensamma europeiska standarder har tagits fram för isolerprodukter avsedda att användas som värmeisolering i byggnader. I standarden beskrivs hur vi som tillverkare av EPS-cellplast ska prova, kontrollera och redovisa produkterna. Är en produkt försedd med CE-märkning visar detta att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta.

Du hittar prestandadeklarationer, byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad under Dokumentation. Där finns också alla dokument för de miljöbedömningar där Sundolitts produkter finns listade.


Kvalitet och miljö

Genom systematiskt förbättringsarbete och kvalitetsfokus bidrar Sundolitt till en långsiktig hållbarhetsutveckling. Genom att systematiskt effektivisera processer krävs mindre resurser för att leverera önskat resultat, vilket är avgörande då man strävar efter att uppnå hållbarhet.

Genom att förstå kunderna och deras behov kan rätt produkter produceras och levereras vilket bidrar till att minimera resursförbrukning.
Genom att fokusera på kvalitet och långsiktighet istället för kvantitet, alltså att göra saker rätt från början.
Att utveckla varor på ett sådant sätt att kvalitet byggs in från början bidrar till en hållbar utveckling.

CE märkning – Prestandadeklarationer/DoP

Sundolitts produkter är självklart CE-märkta.
Gemensamma europeiska standarder har tagits fram för isolerprodukter avsedda att användas som värmeisolering i byggnader. I standarden beskrivs hur vi som tillverkare av EPS-cellplast ska prova, kontrollera och redovisa produkterna. Är en produkt försedd med CE-märkning visar detta att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta.

Du hittar prestandadeklarationer, byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad under Dokumentation. Där finns också alla dokument för de miljöbedömningar där Sundolitts produkter finns listade.