Social hållbarhet

Social hållbarhet


Social hållbarhet hänger också ihop med kvalitetsutveckling och förbättringsarbete genom delaktighet och nytänkande. Människor som involveras, respekteras och får vara med och påverka utvecklingen både trivs och mår bättre. En framgångsrik kvalitets- och förbättringskultur handlar mycket om att utveckla medarbetarna, ta vara på idéer och förslag, skapa engagemang och om att upprätta ett tydligt och ansvarstagande medarbetarskap.

Kvalitet och ständiga förbättringar bidrar till att på ett systematiskt och målmedvetet sätt skapa en mer hållbar utveckling. På detta sätt skapas förutsättningar för ett hållbarhetsarbete baserat på fakta och handling!


Social hållbarhet

Social hållbarhet hänger också ihop med kvalitetsutveckling och förbättringsarbete genom delaktighet och nytänkande. Människor som involveras, respekteras och får vara med och påverka utvecklingen både trivs och mår bättre. En framgångsrik kvalitets- och förbättringskultur handlar mycket om att utveckla medarbetarna, ta vara på idéer och förslag, skapa engagemang och om att upprätta ett tydligt och ansvarstagande medarbetarskap.

Kvalitet och ständiga förbättringar bidrar till att på ett systematiskt och målmedvetet sätt skapa en mer hållbar utveckling. På detta sätt skapas förutsättningar för ett hållbarhetsarbete baserat på fakta och handling!