Historia


Alltihop började för drygt hundra år sedan på kajen i Ålesund, där Karl Sunde stod och reparerade fiskenät. Han började fundera på om det inte fanns något bättre att använda för flytförmågan än just kork. Kanske om man kunde kapsla in luft i små, tunna plastbubblor?

Karls eget kök fick tjänstgöra som utvecklingsavdelning, och det var
där han först lyckades expandera polystyren i sina tryckkärl. Somliga
kanske hade gett upp vid första explosionen, men Karl var av hårdare
virke än så. Med envishet, tålamod och uppfinningsrikedom hittade
han till slut fram till lösningen: cellplast.

Sedan flöt det på rätt bra, faktiskt. Med fler och fler
användningsområden blev cellplast sakta men säkert alltmer populärt.
Just här i Sverige fokuserar vi mest på isolering och vänder oss främst
till byggbranschen. Fortfarande är vi ett familjeföretag, nu inne på
tredje (och fjärde) generationen. Och fortfarande arbetar vi utefter
samma grundprinciper som Karl: envishet, tålamod och
uppfinningsrikedom.


Historia

Alltihop började för drygt hundra år sedan på kajen i Ålesund, där Karl Sunde stod och reparerade fiskenät. Han började fundera på om det inte fanns något bättre att använda för flytförmågan än just kork. Kanske om man kunde kapsla in luft i små, tunna plastbubblor?

Karls eget kök fick tjänstgöra som utvecklingsavdelning, och det var
där han först lyckades expandera polystyren i sina tryckkärl. Somliga
kanske hade gett upp vid första explosionen, men Karl var av hårdare
virke än så. Med envishet, tålamod och uppfinningsrikedom hittade
han till slut fram till lösningen: cellplast.

Sedan flöt det på rätt bra, faktiskt. Med fler och fler
användningsområden blev cellplast sakta men säkert alltmer populärt.
Just här i Sverige fokuserar vi mest på isolering och vänder oss främst
till byggbranschen. Fortfarande är vi ett familjeföretag, nu inne på
tredje (och fjärde) generationen. Och fortfarande arbetar vi utefter
samma grundprinciper som Karl: envishet, tålamod och
uppfinningsrikedom.