GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR


Tack för i år!

2022 skulle vara året då pandemin äntligen var över och vi trodde allt skulle bli normalt. Istället hamnade andra händelser i världen på allas läppar och som i sin tur påverkade vårt samhälle med bland annat kostnadsökningar på material och energi.

Men Sundekoncernen med sin drygt 100-åriga historia och Sundolitt AB med mer än 50 år i Sverige, har den erfarenhet och stabilitet som krävs för att klara dessa utmaningar. 

Vi är väldigt tacksamma över det förtroende som både gamla och nya kunder gett oss och vi vill tacka för ett gott samarbete under året. Vi vill även tacka våra leverantörer och samarbetspartners.

Vi ser fram emot ett 2023 där vi bland annat kommer jobba vidare med våra koncept #whitetogrey och #2ndLife.

 

Vi önskar Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!


GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Tack för i år!

2022 skulle vara året då pandemin äntligen var över och vi trodde allt skulle bli normalt. Istället hamnade andra händelser i världen på allas läppar och som i sin tur påverkade vårt samhälle med bland annat kostnadsökningar på material och energi.

Men Sundekoncernen med sin drygt 100-åriga historia och Sundolitt AB med mer än 50 år i Sverige, har den erfarenhet och stabilitet som krävs för att klara dessa utmaningar. 

Vi är väldigt tacksamma över det förtroende som både gamla och nya kunder gett oss och vi vill tacka för ett gott samarbete under året. Vi vill även tacka våra leverantörer och samarbetspartners.

Vi ser fram emot ett 2023 där vi bland annat kommer jobba vidare med våra koncept #whitetogrey och #2ndLife.

 

Vi önskar Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!