Dränering
XPS Drän

XPS Drän

Används för värmeisolering, kapillärbrytande skikt, fuktskydd och dränering av ytterväggar av betong eller mursten under mark där vatten- eller marktryck är extra högt.

DuoDrän Källarvägg

DuoDrän Källarvägg

Torkar ut väggen och leder fukten ner till dräneringsrören, vilket resulterar i en varm och torr vägg. Används till bland annat källarväggar av betong/mursten samt vid renovering av fuktskadade källarväggar under mark.