PEPS


Med beräkningsprogrammet PEPS dimensionerar du snabbt och tillförlitligt betongplatta på mark med eps-isolering. PEPS beskriver och beräknar nio olika lastfall. Du kan beräkna linjelast, punktlast samt dimensionera och kontrollera deformationer.

Du hittar PEPS här: eps-peps.se

PEPS är utvecklat av EPS Bygg, en sektorgrupp i branschorganisationen IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige. Läs mer på epsbygg.se


PEPS

Med beräkningsprogrammet PEPS dimensionerar du snabbt och tillförlitligt betongplatta på mark med eps-isolering. PEPS beskriver och beräknar nio olika lastfall. Du kan beräkna linjelast, punktlast samt dimensionera och kontrollera deformationer.

Du hittar PEPS här: eps-peps.se

PEPS är utvecklat av EPS Bygg, en sektorgrupp i branschorganisationen IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige. Läs mer på epsbygg.se