Kvalitet och miljö


Hur grön kan en plastindustri egentligen bli?

Det kan verka märkligt att slå sig för bröstet och tala om långsiktig hållbarhet när man tillverkar plast, men sanningen är att vi arbetar med en av väldigt få oljebaserade produkter som faktiskt är bra för miljön. Bygger man med rätt isoleringsmaterial minskas energikonsumtionen under hela husets livslängd.
Slutprodukterna bryts aldrig ner, så de kan återvinnas istället för att hamna i kretsloppet. Och allt restmaterial från produktionen tas tillvara och återanvänds. Det är därför vi med gott samvete kan säga att vi bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Sedan stannar vi inte bara vid det. Tvärtom, vi lägger mycket tid och resurser på forskning och utveckling som vi hoppas ska leda till ännu klokare lösningar på sikt.

Vilka miljöbedömningar och godkännanden har era produkter?

  • Sundolitt kan användas i byggnader som ska märkas med Svanen
  • Sundolitt är med i SundaHus
  • Sundolitt är med i BASTA
  • Sundolitt är med i BREEAM
  • Sundolitt arbetar enligt kraven i EU-förordningen REACH

Samtliga dokument och godkännanden finns under Dokumentation.


Kvalitet och miljö

Hur grön kan en plastindustri egentligen bli?

Det kan verka märkligt att slå sig för bröstet och tala om långsiktig hållbarhet när man tillverkar plast, men sanningen är att vi arbetar med en av väldigt få oljebaserade produkter som faktiskt är bra för miljön. Bygger man med rätt isoleringsmaterial minskas energikonsumtionen under hela husets livslängd.
Slutprodukterna bryts aldrig ner, så de kan återvinnas istället för att hamna i kretsloppet. Och allt restmaterial från produktionen tas tillvara och återanvänds. Det är därför vi med gott samvete kan säga att vi bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Sedan stannar vi inte bara vid det. Tvärtom, vi lägger mycket tid och resurser på forskning och utveckling som vi hoppas ska leda till ännu klokare lösningar på sikt.

Vilka miljöbedömningar och godkännanden har era produkter?

  • Sundolitt kan användas i byggnader som ska märkas med Svanen
  • Sundolitt är med i SundaHus
  • Sundolitt är med i BASTA
  • Sundolitt är med i BREEAM
  • Sundolitt arbetar enligt kraven i EU-förordningen REACH

Samtliga dokument och godkännanden finns under Dokumentation.