Armeringsholder Kub

Kub armeringsholder brukes når man trenger armering inne i Kub elementene og gir rask og enkel plassering av armeringsjern.

Kub elementene er 600 mm høye og det er ofte behov for armering inne i Kub elementene, ikke bare oppe på øverste nivå. Kub armmeringsholder festes enkelt i de øverste armeringsjernene og armering for neste skift legges i før blokkene settes oppå. Enkel og rask montering og sikker plassering av armering.

Dokumentasjon

Mont. Kub NOR 0822 pdf 10606kb
Mont. Kub ENG 0822 pdf 10745kb

Relaterte produkter

Kub 350-150 U17

Kub 350-150 U17

Kub 450-150 U11

Kub 450-150 U11