Grund

Allting börjar med en bra grund. Det gäller inte minst ditt nya hus. Om du är på jakt efter en välisolerad och fuktsäker grund, har du kommit helt rätt. Ett och annat har vi allt snappat upp efter 100 år. Våra grunder är enkla att montera, håller hög kvalitet, och garanterar såväl låg energiförbrukning som ett skönt inomhusklimat. Det är svårt att tänka sig ett kantelement eller en grund som vi inte har, och det gäller allt ifrån villor och småhus till större byggnader eller industrihallar. Med våra monteringsfärdiga grundlösningar vet du på förhand att du får ett lätt och användarvänligt element med en fibercementskiva som både är tålig och snygg. Du kan alltid vara trygg med en grund från Sundolitt.
  • Lättmonterade kantelement som dessutom är lätta att bära
  • Snabba leveranser med lossningsmöjlighet*
  • Beställ en komplett grund från Sundolitt!
Grund

L-grund

L-elementet är vårt vanligaste grundelement och ett populärt val för att säkerställa en välisolerad och fuktsäker grund. Den höga kvaliteten kommer av att elementet är formgjutet, har frästa kanter och försett med en fibercementskiva som både ger bra passform och snygg yta. Väger lite, anpassas lätt och levereras med såväl fixeringskilar som spikbleck.

Till produktsidan
Grund

U+-grund

Vårt U+-element är skräddarsytt för grundläggning av byggnader med särskilt höga krav på energihushållning. Hemligheten är att bryta av med isolering, vilket gör att värmeförlusterna från kantbalken blir väldigt små. U+-elementet sammanfogas till önskad votbredd direkt på arbetsplatsen med ISO-skruvar (medföljer). Levereras även med fixeringskilar och spikbleck. Tack vare den låga vikten och enkla tillpassningen är U+-elementet lätt att montera och hantera.

Till produktsidan
Grund

LE-grund

En isolerande, tålig och estetisk sockel för grundläggning av exempelvis villor, skolor eller industri- och kontorsbyggnader. Ger en lägre betongbalk vilket minskar materialåtgång och gör att uttorkningen går snabbare. Den låga vikten och enkla tillpassningen gör elementet lätt att montera och hantera. Levereras med fixeringskilar och spikbleck.

Till produktsidan
Grund

F-grund

Kvarsittande gjutform för kantbalk vid grundläggning av platta på mark. Ger en kraftig, homogen betongsockel vilket möjliggör snabb och enkel grundläggning för hus med tegelfasad eller skalmurar. Den låga vikten och enkla tillpassningen gör elementet lätt att montera och hantera. Levereras med släppduk, spikbleck och Z-bygel.

Till produktsidan
Grund

Garagegrund

Möjliggör enkelt en förhöjd sockel helt utan skarvar i betongen. Sockeln gjuts i samma arbetsmoment som hela plattan, och insatsen levereras tillsammans med speciella hullingar för montage i botten på valfritt avstånd från elementets rygg – ett flexibelt system för olika väggtjocklekar. Finns även som färdiga ytterhörn.

Till produktsidan
Grund

I-grund

Lätthanterat element för kantisolering av platta på mark eller tilläggsisolering av äldre socklar. Monteras med glesform vid nyproduktion. Tillverkas som standard med fasad kant (nyproduktion) men går även att få med rak kant (tilläggsisolering). Försett med en skiva av fibercement och levereras med fixeringskil i plast för sammanfogning i längsled.

Till produktsidan
Grund

KBF-grund

Ger en isolerande, tålig och estetiskt sockel. Väldigt populär vid enklare grundläggning med 100 mm cellplast under mattan, vilket kan vara aktuellt i hus utan golvvärme. De högre elementen kan användas vid pålade grunder. Den låga vikten och enkla tillpassningen gör elementet lätt att montera och hantera. Levereras med fixeringskilar och spikbleck.

Till produktsidan
Grund

GBF-grund

En värmeisolerande, kvarsittande cellplastform för utförande av grundbalkar med rektangulär sektion, alternativt fundamentform för pelare och pålar. Används för voter under bärande innerväggar i exempelvis villor och kontorsbyggnader. Konturskuren efter era mått och med rätt tryckhållfasthet. Den låga vikten och enkla tillpassningen gör elementet lätt att montera och hantera. Levereras med spikbleck.

Till produktsidan
Grund

Ljudfog

Vår ljudfog består av en styv 6 mm fibercementskiva täckt av ett 20 mm polyeterskum. Skivorna monteras stående mellan EPS-lagren i plattan, vilket gör att ljudet inte längre kan vandra mellan de två rummen. Elementen är enkla att tillpassa, montera och hantera. Levereras med clips.

Till produktsidan