L-grund
  • Effektiv grundläggning
  • Sockel försedd med fibercementskiva
  • Flera kvaliteter
  • Bärhandtag
L-300

L-300

Ett L-element med 300 mm i höjd. Levereras i kvaliteterna S150 och S200MX.

L-400

L-400

Ett L-element med 400 mm i höjd. Levereras i kvaliteterna S150, S200MX, S300MX och S400MX

L-450

L-450

Ett L-element med 450 mm i höjd. Levereras i kvalitet S200MX.

L-500

L-500

Ett L-element med 500 mm i höjd. Levereras i kvalitet S200MX.

L-600

L-600

Ett L-element med 600 mm i höjd. Levereras i kvalitet S200MX.

L-340

L-340

Ett L-element med 340 mm i höjd. Levereras i kvaliteten C200 och ingår i produktserien Climate.