XPS Drän

Används för värmeisolering, kapillärbrytande skikt, fuktskydd och dränering av ytterväggar av betong eller mursten under mark där vatten- eller marktryck är extra högt.

Dokumentation

EPD_Sundolitt XPS_2021-02-12_EN pdf 3368kb
säkerhetsdatablad XPS pdf 239kb
Produktblad Sundolitt Dränering XPS-EPS 2019 pdf 169kb
Produktblad Sundolitt XPS300 pdf 161kb
Prestandadeklaration_XPS_2020-03-03_EN pdf 956kb
eBVD_Sundolitt XPS200-XPS700_A-7330295-18297-0-1_2020-03-30 pdf 141kb