Tagvejledning

Tagvejledning


- udvendig isolering af Sundolitt, brandmæssige forhold

Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Denne vejledning for tagkonstruktioner med udvendig isolering af Ekspanderet Polystyren (EPS) er udarbejdet på grundlag af Bygningsreglement 2015 (BR 15), Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (EBB 12) samt Tekniske forskrifter (TF) for
brandfarlig virksomhed og oplag.


Vejledningen er en oversigt over brandkravene ved tagkonstruktioner, og den indeholder forslag til konstruktionsudformninger, der opfylder brandkravene.


Vejledningen er tænkt som et værktøj i det daglige arbejde for de projekterende og for de udførende.
Vejledningen kan ikke erstatte dokumentation i forbindelse med myndighedernes byggesagsbehandling.

Vejledningsforside


Tagvejledning

- udvendig isolering af Sundolitt, brandmæssige forhold

Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Denne vejledning for tagkonstruktioner med udvendig isolering af Ekspanderet Polystyren (EPS) er udarbejdet på grundlag af Bygningsreglement 2015 (BR 15), Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (EBB 12) samt Tekniske forskrifter (TF) for
brandfarlig virksomhed og oplag.


Vejledningen er en oversigt over brandkravene ved tagkonstruktioner, og den indeholder forslag til konstruktionsudformninger, der opfylder brandkravene.


Vejledningen er tænkt som et værktøj i det daglige arbejde for de projekterende og for de udførende.
Vejledningen kan ikke erstatte dokumentation i forbindelse med myndighedernes byggesagsbehandling.

Vejledningsforside