GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR


Vi ser tillbaka på ett utmanande år och ser fram emot ett 2022 tillsammans med er!

2021 har varit väldigt utmanade med pandemi, råvarubrist och kraftiga kostnadsökningar för både råvara och energi. Sundekoncernen med sin drygt 100-åriga historia, och Sundolitt AB med mer än 50 år i Sverige, har den erfarenhet och den stabilitet som krävs för att klara dessa utmaningar och vi har under året sett ökade leveransvolymer. Vi är väldigt tacksamma över det förtroende som både gamla och nya kunder gett oss och vi vill tacka för ett gott samarbete under året. Vi vill även tacka våra leverantörer och samarbetspartners.

 

Vi önskar Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!


GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Vi ser tillbaka på ett utmanande år och ser fram emot ett 2022 tillsammans med er!

2021 har varit väldigt utmanade med pandemi, råvarubrist och kraftiga kostnadsökningar för både råvara och energi. Sundekoncernen med sin drygt 100-åriga historia, och Sundolitt AB med mer än 50 år i Sverige, har den erfarenhet och den stabilitet som krävs för att klara dessa utmaningar och vi har under året sett ökade leveransvolymer. Vi är väldigt tacksamma över det förtroende som både gamla och nya kunder gett oss och vi vill tacka för ett gott samarbete under året. Vi vill även tacka våra leverantörer och samarbetspartners.

 

Vi önskar Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!